Препораки за лекување на луѓе кои живеат со ХМЛ на албански јазик

Глобалната мрежа на пациентски организации за хронична миелоична леукемија(ХМЛ) CML Advocates Network ги преведе на албански јазик препраките за третман на ХМЛ изработен од European LeukemiaNet 2020.

Прочитај повеќе

Виртуелен советник за пациенти со хематолошки малигни заболувања

Пандемијата со КОВИД 19 предизвика промени кај сите нас, а особено кај пациентите со хематолошки малигни заболувања кои се во имунокомпромитирачка состојба. За да им помогнеме на овие пациенти ја овозможивме оваа платформа во вид на онлине советувалиште во рамките на кое пациентите и нивните негуватели ќе имаат можност да се консултираат со лекар-с

Прочитај повеќе

Советодавно тело на претставници на пациенти-Community Advisory Board (CAB)

Претставниците на пациентите соработуваат со истражувачите, академските претставници, здравствените власти, фармацевтските компании и други чинители на здравството и здравствениот систем.

Прочитај повеќе