• ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ПОМОШ И ПОДДРШКА НА ПАЦИЕНТИ СО ХЕМАТОЛОШКИ ЗАБОЛУВАЊА И НИВНИ НЕГУВАТЕЛИ

Европски самит за рак ЕССО 2019 16.09.2019 Европскиот самит за рак ЕССО 2019 се одржа на 12-14 септември 2019 година во Брисел, Белгија, што претставуваше фокусна ... Види детали
Тенко-иглената аспирациона биопсија на лимфен јазо... 18.06.2019 Лимфаденопатија претставува состојба на отечени или зголемени лимфни јазли. Може да се појави како последица на голем бр... Види детали
Лимфаденопатија 10.06.2019 Лимфаденопатија e состојба на промена на лимфниот јазол во големина, број и/или конзистенција. Често е синоним на отечен... Види детали
Види ги сите нови вести

Причини за нашето постоење

Нашата мисија и причина за постоење, е искрена желба за поддршка на пациенти и нивни негуватели, во процесот на лекување на хематолошки малигнитети, сѐ со цел за подобрување на квалитетот на лекување на овие пациенти и квалитетот на нивниот живот, во нашето општество.
Здружение за помош и поддршка на пациенти со хематолошки заболувања и нивни негуватели - ХЕМА е формирано со слободно здружување на граѓани, со цел да им се понудат поддршка и информации на пациентите, негувателите и семејствата засегнати од хематолошки заболувања.

Наши кампањи

СТАНИ ЧЛЕН НА ХЕМА

Публикации

Сите публикации имаат една цел а тоа е: полесна идентификација на хематолошките заболувања и нивно лекување.

Организации во кои членуваме