• ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ПОМОШ И ПОДДРШКА НА ПАЦИЕНТИ СО ХЕМАТОЛОШКИ ЗАБОЛУВАЊА И НИВНИ НЕГУВАТЕЛИ

Подоцнежни ефекти од третман на детски карциноми 20.07.2018 Високата стапка на излечени деца болни од рак не доаѓа без своја цена. Освен што хемотераписките лекови и зрачењето се в... Види детали
Карциноми во детството 11.07.2018 Ракот кај децата се разликува од ракот кај возрасните на неколку начини. Најважната разлика е во тоа што кај децата гене... Види детали
Проблеми поврзани со исхраната кај заболените од р... 30.04.2018 Пациентите заболени од рак, треба да одржуваат адекватна доза на течности, енергија и протеини. Хранливите потреби на па... Види детали
Види ги сите нови вести

Причини за нашето постоење

Нашата мисија и причина за постоење, е искрена желба за поддршка на пациенти и нивни негуватели, во процесот на лекување на хематолошки малигнитети, сѐ со цел за подобрување на квалитетот на лекување на овие пациенти и квалитетот на нивниот живот, во нашето општество.
Здружение за помош и поддршка на пациенти со хематолошки заболувања и нивни негуватели - ХЕМА е формирано со слободно здружување на граѓани, со цел да им се понудат поддршка и информации на пациентите, негувателите и семејствата засегнати од хематолошки заболувања.

Наши кампањи

Публикации

Сите публикации имаат една цел а тоа е: полесна идентификација на хематолошките заболувања и нивно лекување.
СТАНИ ЧЛЕН НА ХЕМА