social image
  • СЕПТЕМВРИ Е СВЕТСКИ МЕСЕЦ ЗА ПОДИГНУВАЊЕ НА СВЕСТА ЗА ХЕМАТОЛОШКИ МАЛИГНИ ЗАБОЛУВАЊА (ЛЕУКЕМИИ, ЛИМФОМИ И МИЕЛОМИ)

  • ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ПОМОШ И ПОДДРШКА НА ПАЦИЕНТИ СО ХЕМАТОЛОШКИ ЗАБОЛУВАЊА И НИВНИ НЕГУВАТЕЛИ

Вести од CML HORIZONS 2020 25.11.2020 Lorem ipsum Види детали
РК Вардар 1961 се приклучи во кампањата за подигну... 17.09.2020 Оваа година двојниот европски првак во ракомет, Вардар 1961 се приклучи во кампањата за подигнување на свеста за хематол... Види детали
Препораки за превенција од корона вирусот(COVID-19... 22.04.2020 Препораки за превенција од корона вирусот(COVID-19) кај пациентите со хронична миелоична леукемија(ХМЛ) Види детали
Види ги сите нови вести

Причини за нашето постоење

Нашата мисија и причина за постоење, е искрена желба за поддршка на пациенти и нивни негуватели, во процесот на лекување на хематолошки малигнитети, сѐ со цел за подобрување на квалитетот на лекување на овие пациенти и квалитетот на нивниот живот, во нашето општество.
Здружение за помош и поддршка на пациенти со хематолошки заболувања и нивни негуватели - ХЕМА е формирано со слободно здружување на граѓани, со цел да им се понудат поддршка и информации на пациентите, негувателите и семејствата засегнати од хематолошки заболувања.

Наши кампањи

СТАНИ ЧЛЕН НА ХЕМА

Публикации

Сите публикации имаат една цел а тоа е: полесна идентификација на хематолошките заболувања и нивно лекување.

Организации во кои членуваме