Оставете порака

Локација

Информации за контакт

Претседател на Хема:
Лидија Пецова
Програмски координатор:
Др. Мирјана Бабамова
+389 (0)78 397 704
Kooрдинатор за комуникации
Милица Кузмановска
+389 (0)70 349 550