Вести од CML HORIZONS 2020

Од 6-8 ноември 2020 година се одржа виртуелната конференција CML Horizons

Прочитај повеќе