Jапонски печурки - Шитаке, Маитаке и Реиши

Tри лековити јапонски печурки - Шитаке, Маитаке и Реиши т.н. медицински печурки веќе илјадници години се користат

Прочитај повеќе