Препораки за лекување на лица кои живеат со ХМЛ

Глобалната мрежа на пациентски организации за хронична миелоична леукемија(ХМЛ) CML Advocates Network ги подготви и преведe на македонски јазик препраките за третман на ХМЛ изработени од European LeukemiaNet 2020.

Прочитај повеќе

Препораки за лекување на луѓе кои живеат со ХМЛ на албански јазик

Глобалната мрежа на пациентски организации за хронична миелоична леукемија(ХМЛ) CML Advocates Network ги преведе на албански јазик препраките за третман на ХМЛ изработен од European LeukemiaNet 2020.

Прочитај повеќе

Виртуелен советник за пациенти со хематолошки малигни заболувања

Пандемијата со КОВИД 19 предизвика промени кај сите нас, а особено кај пациентите со хематолошки малигни заболувања кои се во имунокомпромитирачка состојба. За да им помогнеме на овие пациенти ја овозможивме оваа платформа во вид на онлине советувалиште во рамките на кое пациентите и нивните негуватели ќе имаат можност да се консултираат со лекар-с

Прочитај повеќе