Започна со работа здружението за помош и поддршка на пациенти со хематолошки заболувања

Формирано е со слободно здружување на граѓани, со цел да им се понудат поддршка и информации на пациентите, негувателите и семејствата засегнати од хематолошки заболувања.

Прочитај повеќе

Се одржа вториот конгрес за хематологија

На конгресот учествува околу 25 еминентни експерти од Европа и Америка, а беше посетен на повеќе од 100 здравствени работници од Македонија.

Прочитај повеќе