Генетско тестирање

Генетско тестирање е процес кој вклучува испитување на генетскиот материјал на поединци за присуство на некаква промена која укажува зошто тие можеби развиле некаква болест или нарушување.

Прочитај повеќе