Пристап до новиот таргетиран лек „Газива/Gazyva“

Пациентите од Македонија со хематолошки малигни болести ќе имаат пристап до новиот таргетиран лек „Газива/Gazyva“ (обитунузумаб) за лекување на хронична лимфоцитна леукемија и релапс/рефракторен не-Хочкинов лимфом. Лекот е на фармацевтската компанија „Рош“ и овозможува продолжено вкупно преживување и подобрен квалитет на животот на пациентите со ов

Прочитај повеќе

Се одржа вториот конгрес за хематологија

На конгресот учествува околу 25 еминентни експерти од Европа и Америка, а беше посетен на повеќе од 100 здравствени работници од Македонија.

Прочитај повеќе