Пристап до новиот таргетиран лек „Газива/Gazyva“

Пациентите од Македонија со хематолошки малигни болести ќе имаат пристап до новиот таргетиран лек „Газива/Gazyva“ (обитунузумаб) за лекување на хронична лимфоцитна леукемија и релапс/рефракторен не-Хочкинов лимфом. Лекот е на фармацевтската компанија „Рош“ и овозможува продолжено вкупно преживување и подобрен квалитет на животот на пациентите со овој тип хематолошки малигни болести.

Поврзани вести

Категории

Пребарување

Најнови вести

Тагови

Популарни вести

Архива на вести