Малигнен лимфом

Има два главни вида на лимфоцити: Т клетки и Б клетки. Малигните лимфоми се создаваат од овие клетки. Почест тип кај возрасните се Б клеточните лимфоми, додека кај децата инциденцата на Т и Б клеточните лимфоми е скоро иста.Лимфомите се делат на два главни типа: Хоџкин (ХЛ) и не-Хоџкин лимфоми (НХЛ)

Прочитај повеќе

Нутритивна поддршка кај заболените од канцер

Постигнување на соодветна нутритивна поддршка за време на лекувањето на ракот е особено тешко. Сепак зачувувањето на телесната градба и правилната исхрана ќе ви помогне да ја одржите силата, и на тој начин, може да се подобри секојдневното функционирање и способноста да се справите со терапиите за ракот.

Прочитај повеќе

Што е лимфом?

Лимфом претставува болест која е потенцијално опасна по живот и бележи константно зголемување на бројот на случаи. Постојат два вида на лимфоми - Хоџкин-ова лимфома и не-Хоџкин-ова лимфома.

Прочитај повеќе