Препораки за лекување на луѓе кои живеат со ХМЛ на албански јазик

Глобалната мрежа на пациентски организации за хронична миелоична леукемија(ХМЛ) CML Advocates Network ги преведе на албански јазик препраките за третман на ХМЛ изработен од European LeukemiaNet 2020. Препораките беа ревидирани од страна на Здружението на пациенти со ХМЛ во Косово и претседателот на Здружението Јетон Лика.
-----------------
Rrjeti global për organizatat e pacientëve me leukemi mieloide kronike (LMK). CML Advocates Network i përktheu në gjuhën shqipe rekomandimet për trajtimin e LMK-së të hartuara nga European LeukemiaNet 2020.

Rekomandime për trajtimin e personave që jetojnë me LMK

Поврзани вести

Категории

Пребарување

Најнови вести

Тагови

Популарни вести

Архива на вести