Препораки за лекување на лица кои живеат со ХМЛ

Глобалната мрежа на пациентски организации за хронична миелоична леукемија(ХМЛ) CML Advocates Network ги подготви и преведe на македонски јазик препраките за третман на ХМЛ изработени од European LeukemiaNet 2020.

Препораките беа ревидирани од страна на проф. д-р Оливер Каранфилски од Универзитетската клиника за хематологија во Скопје,Здружението ХЕМА и Здружението ХМЛ Македонија.

Здружението ХМЛ Македонија ја подготвува брошурата со препораки за лекување на лица кои живеат со ХМЛ која ќе биде испечатена во соодветен тираж и достапна за пациентите наскоро.

Препораки за лекување на луѓе кои живеат со ХМЛ

Поврзани вести

Категории

Пребарување

Најнови вести

Тагови

Популарни вести

Архива на вести