Започна со работа здружението за помош и поддршка на пациенти со хематолошки заболувања

Формирано е со слободно здружување на граѓани, со цел да им се понудат поддршка и информации на пациентите, негувателите и семејствата засегнати од хематолошки заболувања.

Прочитај повеќе

Витамини важни за превенција на рак

Следниве витамини се важни за здрава исхрана и исто така може да помогнат во превенција на ракот. Нивната улога во одржување на здравјето и нивните најдобари извори се наведени подолу.

Прочитај повеќе

Проблеми поврзани со витамините кај заболените од рак

Постојат загрижености во врска со нивоата на антиоксиданси во текот на хемотерапијата и радиотерапијата. Истражувачите прикажуваат дека во истражувањата со лабараториски глувци, големи количини на витаминот Ц се консумира од туморите во текот на хемотерапијата.

Прочитај повеќе