ВЕБИНАР-Предизвиците во третманот на лицата со хематолошки малигни болести во услови на пандемија со COVID-19

Пандемијата на COVID-19 донесе многу предизвици во секое поле на нашето живеење. Ќе се согласиме дека предизвиците се најголеми кај лицата со здравствени проблеми.За таа цел, Здружението за xематологија на Македонија во соработка со Здружението ХЕМА ќе организираат вебинар на 1 јули со почеток во 18.30 часот, во кој експерт од областа на хематолог

Прочитај повеќе

Препораки за лекување на лица кои живеат со ХМЛ

Глобалната мрежа на пациентски организации за хронична миелоична леукемија(ХМЛ) CML Advocates Network ги подготви и преведe на македонски јазик препраките за третман на ХМЛ изработени од European LeukemiaNet 2020.

Прочитај повеќе

Препораки за лекување на луѓе кои живеат со ХМЛ на албански јазик

Глобалната мрежа на пациентски организации за хронична миелоична леукемија(ХМЛ) CML Advocates Network ги преведе на албански јазик препраките за третман на ХМЛ изработен од European LeukemiaNet 2020.

Прочитај повеќе