Витамини важни за превенција на рак

Следниве витамини се важни за здрава исхрана и исто така може да помогнат во превенција на ракот. Нивната улога во одржување на здравјето и нивните најдобари извори се наведени подолу.

Прочитај повеќе

Проблеми поврзани со витамините кај заболените од рак

Постојат загрижености во врска со нивоата на антиоксиданси во текот на хемотерапијата и радиотерапијата. Истражувачите прикажуваат дека во истражувањата со лабараториски глувци, големи количини на витаминот Ц се консумира од туморите во текот на хемотерапијата.

Прочитај повеќе

Пристап до новиот таргетиран лек „Газива/Gazyva“

Пациентите од Македонија со хематолошки малигни болести ќе имаат пристап до новиот таргетиран лек „Газива/Gazyva“ (обитунузумаб) за лекување на хронична лимфоцитна леукемија и релапс/рефракторен не-Хочкинов лимфом. Лекот е на фармацевтската компанија „Рош“ и овозможува продолжено вкупно преживување и подобрен квалитет на животот на пациентите со ов

Прочитај повеќе